Мазни петна по стените с варна или туткалена боя

Боя, Информационни, Мазнини, Петна, Помогни си сам, Почистване, Почистете сами, Рецепти Add comments

Мазни петна по стените с варна или туткалена боя Мазни петна по стените с варна или туткалена боя се отст­раняват, като се покрият с попи­вателна или филтърна хартия, върху която се глади с гореща ютия. Ако върху стените са се образували по-светли петна, местата им се заглаждат по­средством суха кърпа със съответ­ната боя.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход