Мазни петна по стените с варна или туткалена боя

Мазни петна по стените с варна или туткалена боя Мазни петна по стените с варна или туткалена боя се отст­раняват, като се покрият с попи­вателна или филтърна хартия, върху която се глади с гореща ютия. Ако върху стените са се образували по-светли петна, местата им се заглаждат по­средством суха кърпа със съответ­ната боя.


Вашият коментар