Петна от кафе върху вълнени тъкани

Петна от кафе

Тъканта се поставя върху дъската за почистване и петната се натриват с обикновен сух сапун за пране. След това се обработ­вате мека четка, потопена в 1—2%-ен амонячен разтвор, като под­ложките често се сменят. Обработените места се изплакват с топ­ла дестилирана или дъждовна вода, подсушават се чрез завива­не в суха кърпа или гюдерия, иавлажняват се с 3%-ен разтвор от кислородна вода и се изсушават на слънце или в затоплено по­мещение. При необходимост избелването с кислородна вода мо­же да се повтори.

Накрая тъканта се промива грижливо с хладка вода, подсу­шава се със суха кърпа и се суши на проветриво място.

Вашият коментар