Почистване на петна от растителни масла и животински мазнини

Мазните петна имат жълт до кафяв цвят и проникват дълбоко в тъканта.

Неголеми пресни петна от мазнини върху всички видове тькани се почистват с лек бензин, бензол, ацетон, терпентин, хлоро­форм, тетрахлорметан, трихлоретилан или смеси от ацетон и терпентин със спирт. Тъканта или дрехата се поставя върху мека материя (подложка), а тя от своя страна се поставя върху плочка и с помощта на тампон от мека материя петното се навлажнява с разтворителя, като се внимава той да се ограничи само върху него и не повече от 2 мм извън неговия кръг.

Петната върху вълнени или полувълнени тъкани се почист­ват с четка и на разстояние 1 – 2 см извън тях.

При почистване на петна върху камгарни тънки вълнени или полувълнени тъкани вместо четка трябва да се използва тампон от меко сукно или вълнена каша.


Вашият коментар