Почистване на петна от растителни масла и животински мазнини

Мазните петна имат жълт до кафяв цвят и проникват дълбоко в тъканта.

Неголеми пресни петна от мазнини върху всички видове тькани се почистват с лек бензин, бензол, ацетон, терпентин, хлоро­форм, тетрахлорметан, трихлоретилан или смеси от ацетон и терпентин със спирт. Тъканта или дрехата се поставя върху мека материя (подложка), а тя от своя страна се поставя върху плочка и с помощта на тампон от мека материя петното се навлажнява с разтворителя, като се внимава той да се ограничи само върху него и не повече от 2 мм извън неговия кръг.

Петната върху вълнени или полувълнени тъкани се почист­ват с четка и на разстояние 1 – 2 см извън тях.

При почистване на петна върху камгарни тънки вълнени или полувълнени тъкани вместо четка трябва да се използва тампон от меко сукно или вълнена каша.


About

You may also like...