Почистване на петна от машинни масла или грес

Почистване на петна от машинни масла или грес Тези петна се почистват с лек бензин, бензол, тетрахлорметан или друг разтворител по начина за почистване на петна от безир и блажни бои.


http://www.chi100.bg/blog/help-alone/cleaning-alone/cleaning-spots-paint-linseed-oil/


Вашият коментар