Сапун

Сапунът, особено разнообразните видове тоалетни сапуни, си остават и до днес едни от най-важните миещи средства. Сапуните представляват алкални (главно натриеви и калиеви) соли на висшите мастни киселини стеаринова, палмитинова и олеинова. Търговският продукт съдържа и пълнители, багрила, есенции,дезинфекционни средства.

Обикновените натриеви сапуни се получават чрез осапунване на мазнини (лой, свинска мас, костена, мас кокосово масло, течни растителни масла, втвърдени мазнини и др.) със сода каустик (натриева основа). Извършва се следната реакция: мазнината, която представлява естер на висшите мастни киселини с глицерина (той пък е поливалентен алкохол), под действието на натриевата основа се осапунва, т. е. връзката между глицерина и висшите мастни киселини се разкъсва, при което глицеринът се отделя в свободно състояние, а мастните киселини — като натриеви соли — сапуни:

CH2O COR1 CH2OH NaOOCR1

СНО COR2 ——I CHOH + NaOOCR2

CH2O COR3 CH2OH NaOOCR3

мазнина глицерин соли на висши мастни

киселини (сапуни)

Ако се използуват свободни мастни киселини, полу­чени по синтетичен път или чрез хидролиза на мазнини, осапуняването (в случая неутрализирането) се извършва с натриев карбонат (калцинирана сода).

Готовият сапунен разтвор — клей, може да се изсоли чрез прибавяне на готварска сол. При това в реакцион­ната смес се образуват два пласта: горен, съдържащ сапуна с малко вода и сол, и долен, под сапунена луга, съдържащ вода, главното количество прибавена сол, не реагиралата натриева основа и всички нечистотии (дошли главно от изходните мазнини), а така също и глицерина, ако сапунът е получен чрез осапунване на мазнини. След охлаждане на сапунената маса сапунът се втвърдява и се нарязва на калъпи, конто могат да се формуват чрез пресуване. Това са т. нар. зърнести сапуни. Ако сапуненият клей не се изсоли, а направо се охлади, се получават шейни сапуни. Когато в сапунения клей преди втвърдяването му се поставят т. нар. пъл­нители — водно стъкло, каолин, глина и др., се полу­чават пълнени сапуни.

При осапунване с калиева основа в зависимост от мазнината сапуните биват меки (сапун на каша) или течни.

Към някои сапуни се прибавят дезинфекциращи сред­ства (катран, крезол, боракс и др.) или лечебно действу­ващи вещества (сяра). Това са т. нар. медицински сапуни.

Тоалетните сапуни

се приготвят от най-високока­ биват: студено варени (кокосови), прозрачни (глицеринови) и пилирани. Последните са най-висококачествени. Такива са обикновено използуваните тоалетни сапуни.Вашият коментар