Основни правила

Тук ще изложим основните правила, които трябва да се спаз­ват при употребата на инсектицидите.

1. Преди да се започне работа, от помещенията трябва да се изведат децата. Не бива да остават и възрастните, които не взе­мат участие в обработката. Кучета, котки и други домашни животни, птици и малки аквариуми трябва също да се изнесат.

2. Изключват се електрическите печки, ютии, газ и др., отва­ря се прозорецът. Ако не е възможно да се изнесат, хранителните продукти се прибират в плътно затварящи се шкафове, в хладил­ника или се увиват в полиетиленово платно, алуминиево фолио-или други подходящи материали.

3. Посипват се или се напръскват само онези места в жили­щето, които са посочени в упътването към препарата. Отровните примамки за хлебарки, мухи, мравки и други насекоми се поставят на места, недостъпни за деца и домашни животни.

4. През време на обработката не бива да се пуши, да се яде и пие каквото и да било. Обезателно трябва да се използуват лич­ни средства за защита — гумени ръкавици, марлена превръзка на устата или носа. Помещението се затваря.

5. След обработката незабавно трябва да се измият ръцете и лицето с хладка вода и сапун, а устата да се изплакне с вода.

6. Когато обработката е завършена, помещенията трябва да се проветрят, докато миризмата на препарата изчезне напълно. Полепналите по повърхността на предметите и пода остатъци от него да се отстранят незабавно или в срока, посочен на опаков­ката.

7. Съдовете, в които е бил разтворен или държан препаратът, трябва грижливо да се измият с гореща вода и сапун или сода.

Недопустимо е след това да се използуват за приготвяне на хра­на, в това число и за домашни животни.

8. Инсектицидите се съхраняват на места, недостъпни за де­ца и животни, далеч от хранителни продукти и вода за пиене и готвене.

9. Бъдете внимателни! Всяко нарушение на правилата за използуване на инсектицидите може да има вредни последици върху здравето!

Не забравяйте, че има и специализирани фирми.

Вашият коментар