Сапуни и синтетични перилни и миещи средства

От многобройните продукти на химията перилните и почистващите средства заемат първо място по употре­ба в нашия бит. Като се започне от най-стария ветеран — сапунът, и се стигне до големия брой съвременни син­тетични перилни и миещи средства, ние навсякъде срещаме с тях и те са станали неизбежни спътници в нашето ежедневие.

Вашият коментар