Почистване на стари, засъхнали мазни петна

Мазнини, Петна, Почистване, Почистете сами, Рецепти Add comments


Почистването на такива петна се извършва, като се обработят с една от следните смеси:

1. 30 г лек бензин, 10 г етер и 20 г боров терпентин;

2. 10 г лек бензин и 10 г ацетон;

3. 40 г бензол и 10 г етер;

4. 10г лек бензин и 10 г тетрахлорметан;

5. 10г 96%-ен спирт или обезцветен спирт за горене, 20г боров терпентин и 20 г етер;

6. 20 г тетрахлорметан, 10 г ацетон, 15 г бензол и 100 г пред­варително затоплен на водна баня бензолов сапун.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход