Против мухите в обора

а) Стените се намазват 2—3 пъти със смес от варно мляко и стипца (на 50—60 л варно мляко 1 кг стипца).

б) Стените на обора се напръскват със смес от 50—60 л варно мляко и 0,5 кг крезол (купува се от ветеринарната аптека).

За борба срещу мухите и хлебарките има не малко готови препарати, каквито са «Хлорофос» (под форма на аерозол) в специална опаковка, «Мухозол», «Пол-мухозол», «Новотокс» и др.

Вашият коментар