Борба срещу бълхите

Бълхите паразитират върху кожата на говедата, в козината на котките и кучетата, но яйцата си снасят в пукнатините по подовете, в праха, пясъка и по други места. Унищожават се чрез дезинфекция, която трябва да се повтори след няколко дни, за да се унищожат и яйцата им.

Дезинфекцията трябва да се извършва не само в жилището, но и във всички околни помещения, където те могат да се загнездят — бараки, обори, мазета и др.

Постройките, в които се помещават домашни животни и птици, трябва от време на време да се белосват с варно мляко, а постилките от сламата да се сменят и изгарят.

Вашият коментар