Средствата за борба срещу вредните насекоми (инсектициди)

Дезинсекция, Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, Помогни си сам, Почистване Add comments

Средствата за борба срещу вредните насекоми (инсектициди)’ и дезинфекционните средства, като хлор амин, хлорна вар, боракс и други, се пускат в продажба във вид на прахове, емулсии, таблетки и аерозоли в туби под налягане. Върху етикетите или и инструкциите, приложени към опаковките им, са дадени подробни указания против какви насекоми е предназначено средството, как и какви места в жилището могат да се обработват и какви предпазни мерки трябва да се вземат за безопасното им използуване.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход