Как да се справим с вредните насекоми и гризачи?

Дезинсекция, Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, Информационни, Помогни си сам, Почистване Add comments

Борбата с мухите, бълхите, дървениците, хлебарките, въшките, мишките и плъховете трябва да се съчетае с поддържането на жилищните и сервизните помещения в изправност и ред. Проце­пите в пода,пукнатините в стените и между кахлите на стенните печки трябва плътно да се замажат. Хранителните остатъци тряб­ва да се събират в плътно затварящи се сандъчета или в пластма­сови кофи с капак и да се изсипват в кофите за смет ежедневно.

Не забравяйте, че има и специализирани фирми.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход