Почистване на петна от кафе с мляко

Петна от кафе с мляко

Тези петна са светложълти до кафяви. Предварителната им обработка се извършва с лек бензин, а жълтите следи, останали след обезмасляването, се отстраняват с 3%-ен разтвор от кисло­родна вода. Намокрените места се оставят да престоят няколко минути на слънце. Петната върху бели памучни или ленени тъ­кани веднага след третирането им с кислородна вода могат да се намокрят с 1—2 капки разреден амонячен разтвор. Почисте­ните места се изплакват с вода и се сушат на проветриво място.

Вашият коментар