Category Archives: Синтетични перилни и миещи

Синтетични перилни и миещи средства

Тези препарати са прахообразни, течни и под формата па пасти. Най-широко приложение имат прахообраз­ните и гранулираните (75%).