Фирми за почистване без работа в кризата

Тъканта се разстила върху дъската за почистване и петната се намокрят с тампон, напоен със затоплен до 35°С

Петната се намокрят с гъба, напоена с 10%-ен разтвор от

Тъканта се поставя върху дъската за почистване и петната се мокрят с гъба, напоена с 2%-ен

Петната от чай са светложълти. Те се поглъщат и здраво се задържат от тъканите.