Category Archives: Чай

Фирми за почистване без работа в кризата

Фирми за почистване без работа в кризата

Петна от чай върху светли вълнени и копринени тъкани

Петна от чай върху светли вълнени и копринени тъкани

Тъканта се разстила върху дъската за почистване и петната се намокрят с тампон, напоен със затоплен до 35°С

Почистване на петна от чай върху цветни тъкани

Петна от чай върху цветни тъкани

Петната се намокрят с гъба, напоена с 10%-ен разтвор от

Почистване на петна от чай върху бели памучни тъкани

Почистване на петна от чай

Тъканта се поставя върху дъската за почистване и петната се мокрят с гъба, напоена с 2%-ен

Почистване на петна от чай

Петната от чай са светложълти. Те се поглъщат и здраво се задържат от тъканите.