Category Archives: Лекарствени препарати

Фирми за почистване без работа в кризата

Фирми за почистване без работа в кризата

Почистване на петна от риванол

Почистване на петна от риванол

Петната се намокрят с 3%-ен амонячен разтвор и се оставят да престоят 2—3 часа. След това се промиват с вода и веднага се намокрят с 5—6 капки 6%-ен разтвор от

Петна от риванол

Петната от риванол са жълти, с разлети краища.

Почистване на петна от сребърен нитрат (II начин)

Почистване на петна от сребърен нитрат (II начин)

Петната се напояват с тампон, потопен в 15%-ен разтвор от готварска сол, към който са прибавени няколко капки разредена солна киселина. След това почистените места се обработват с

Почистване на петна от сребърен нитрат

Почистване на петна ог сребърен нитрат

Тъканта се поставя върху дъската за почистване и върху петната се нанася с тампон 10%-ен разтвор от калиев йодид. След известно време петната стават

Почистване на петна от сребърен нитрат (адски камък)

Почистване на петна ог сребърен нитрат

Сребърният  нитрат върху тъканите  образува  светлокафяв: петна, които впоследствие потъмняват и стават почти черни.

Почистване на петна от калиев перманганат

Почистване на петна от калиев перманганата.  Петната върху бели тъкани се почистват, като се потапят в затоплен до 25°С воден разтвор от калиев йодид (20 г калиев йо­дид в 100 см3 дестилирана вода) и се

Почистване на петна от калиев перманганат

Почистване на петна от калиев перманганат

Петната от разтвор на калиев перманганат са червеновиолетови, а с течение на времето стават кафяви, при което тъканта става грапава и изгубва първоначалния си блясък.

Петна от йод върху копринени тъкани

Петна от йод върху копринени тъкани

Замърсените места се поставят върху подложката и с тампон се намокрят с олеинова киселина. След 20—30 мин това се по­втаря,като течността се разтрива с пръст. След това петната се изтриват с тампон, напоен с бензин или хлороформ, при често сменяне на подложките. Накрая се

Почистване на петна от йодова тинктура върху памучни и вълнени тъкани

Почистване на петна от йодова тинктура върху памучни и вълнени тъкани

Замърсеното място от тъканта се поставя върху дъската за почистване и петната се навлажкяват с тампен, напоен в бензинов сапун или в олеинова киселина. След това се мскрят с хлороформ, докато подложката под тях остане съвършено чиста. Мокрите места се изтриват с тампон, напоен с бензин, посипват се с талк и се под­сушават.

В случай че след изчеткването на талка по тъканта останат жълтеникави следи, те се отстраняват с 12?о-ен разтвор ст на­триев тиосулфат (12 г натриев тиосулфат в 100 см3 вода) и се изплакват с топла вода. При нужда почистването се повтаря.