Category Archives: Какао

Фирми за почистване без работа в кризата

Фирми за почистване без работа в кризата

Почистване на петна от какао върху цветна и ацетатна коприна

Петна от какао върху цветна и ацетатна коприна

Тъканта се поставя върху дъската за почистване, а петната се навлажняват

Петна от какао върху бяла естествена коприна

Петна от какао върху бяла естествена коприна

Почистването на петната от какао върху бяла коприна се из­вършва по начина,

Почистване на петна от какао върху вълнени тъкани

Петна от какао върху вълнени тъкани

Тъканта се поставя върху дъската за почистване, като под петната се постила чиста подложка. Най-напред петната се накисват с няколко капки

Почистване на петна от какао

Почистване на петна от какао

Петната от какао са червенокафяви с рязко очертани граници. Една част от тях прониква в тъканта, а другата остава по повърх­ността й, като я втвърдява леко.