Фирми за почистване без работа в кризата

Тъканта се поставя върху дъската за почистване, а петната се навлажняват

Почистването на петната от какао върху бяла коприна се из­вършва по начина,

Тъканта се поставя върху дъската за почистване, като под петната се постила чиста подложка. Най-напред петната се накисват с няколко капки

Петната от какао са червенокафяви с рязко очертани граници. Една част от тях прониква в тъканта, а другата остава по повърх­ността й, като я втвърдява леко.