Category Archives: Вазелин

Фирми за почистване без работа в кризата

Фирми за почистване без работа в кризата

Почистване на петна от вазелин

Почистване на петна от вазелин

Тъканта се поставя върху подложка от филтърна или попивателна хартия, а петната се изтриват с тампон, напоен с бензин или друг органичен разтворител (бензол, тетрахлорметан и др.). След почистването им

Почистване на петна от вазелин

Петната от вазелин са мазни и промиват дълбоко в тъканта. Цветът им зависи от чистотата на вазелина.