Борба срещу дървениците

Дървениците се развъждат на затулени топли места, недостъпни за светлина и чист въздух. Това са най-вече пукнатини и дупки в стените, пролуки в дървени мебели, рамки на картини, в гънките на дюшеци и сламеници и др.

Дървениците живеят две години. Могат да бъдат преносители на различни инфекциозни заболявания.

Борбата срещу дървениците трябва да се води непрекъснато, защото те лесно понасят както ниските температури, така и глада, а на топло бързо се размножават. Характерно за тях е, че могат да станат нечувствителни към действието на един или друг препарат, поради което с течение на времето употребата му се оказва неефикасна.

Против дървениците има много препарати, каквито са «Хлорофос», «Карбофос», «Фосфолан» и др.

Обработката на жилищата с препарати е най-добре да става сутрин. От жилищните помещения, които ще се обработват, трябва да се изнесат всички хранителни продукти и домашни животни, а прозорците през време на обработката трябва да са отворени.

След като се напръскат възможните места, където се намират дървениците, прозорците се затварят плътно и помещенията се държат затворени в продължение на 7—8 часа. След това те трябва да се проветрят много добре в продължение най-малко 3—4 часа.

Ефикасно и лесно достъпно средство за борба срещу дървениците е денатурираният спирт (спирт за торене). Той е особено подходящ, ако дървениците са загнездени в стари тапицирани мебели, гардероби и други, тъй като не оставя петна по тях.

Гнездата се обливат със спирт, който ги унищожава. След дезинсекцията помещенията трябва да се проветряват в продължение на няколко часа, докато изчезне миризмата на спирта. Там, където не е възможно да се приложи спирт или предлаганите на пазара препарати се окажат неефикасни, може да се опитат

и следните средства.

На различни места в помещенията се поставят плоски чинийки, напълнени с амонячен разтвор, които се държат няколко дни. Предварително обаче всички дупки и пукнатини по стените трябва да се запушат с гипс или варова мазилка.

Вашият коментар