Борба срещу хлебарките

В жилището се срещат два вида хлебарки: кафяви и черни. Те обитават предимно тъмните места в помещенията, первазите, цепнатините по подовете и др. Хранят се с хляб, месо, плодове, сирене, хартия, кожени остатъци и други, към които се насочват по миризмата. Те могат да бъдат преносители на стомашно-чревни заболявания.

Борбата с хлебарките се води много трудно, особено в многоетажните домове, тъй като те пропълзяват от един етаж в друг. За да се унищожат, борбата с тях трябва да се води едновременно във всички жилища, като се прибегне до услугите на специализираните служби.

За да се избегне нашествието на тези вредни насекоми, трябва преди всичко да се поддържа чистота в жилищата — да се събират и изхвърлят всички хранителни остатъци в специални за целта затворени съдове, които трябва своевременно да се изпразват, промиват с гореща вода и дезинфекцират.

При почистването и ремонта на жилището е необходимо грижливо да се запълват всички пукнатини по подовете, между дъските, по стените и первазите, около отоплителните и канализационните системи и др.

Препоръчва се също през студени зимни нощ: да се отварят прозорците на кухнята, тъй като хлебарките при ниски температури не са активни, а при минус 8°С загиват.

За борба срещу хлебарките е пуснат в продажба препаратът «Блатокс».

Ефикасно средство против хлебарки е борната киселина Н3ВО3. Тя е отровна за тях и относително безвредна за хората и домашните животни. Ситно стрита борна киселина (150—200 г) се поставя в широко гърлено стъклено шише (например бурканче) от детски храни или малки бутилки от боза) или бурканче от ки­село мляко, върху гърлото на което се завързва рехава марля. През марлята се ръсят местата на възможните изброени по-горе гнезда на хлебарките. След като се замърси, борната киселина се събира и изхвърля, а обработката се повтаря.

Борната киселина е със забавено действие, поради което хлебарките не загиват веднага, а след няколко дни.

Ако се установи, че хлебарките гнездуват в шахти за смет, мазета и други подобни помещения, трябва обезателно да се потърси помощта на специалните служби за профилактична дезинккция и обеззаразяване. Прилагането на борна киселина не дава задоволителни резултати, ако не се обработят всички места за размножаване на насекомите във всеки апартамент или жилищно помещение.

Друго ефикасно средство срещу хлебарките е бораксът, смесен с равно количество пудра захар или брашно. Сместа се разпръсва по възможните места, където се крият насекомите.

Пиретровият прах, получен от изсушените и ситно стрити цветове на пиретрума, разпръснат по 20 г на 1 м2 площ, също унищожава хлебарките (само прясно приготвеният прах).

Хлебарките не понасят миризмата на амоняка, поради това при миене на подовете може да се употреби вода, към която е прибавен разтвор от амоняк.

Вашият коментар