Ние го правим по-добре!!!

Внимавайте през лятото защото някои неща не се почистват

Ако сам не си помогнеш никой неможе

Не се опитвайте да вършите неща които не ви харесват

Има и други начини

Няма извинение – направи го!