Почистване на офис в детайли.

Почистване на офис

Техника за почистване

Почистване на прозорци

Петната от сажди се задържат върху дрехите като малки чер­ни петънца от въглерод с примес от смолни вещества, които пре­ди почистване трябва обезателно да се обезмаслят.