Monthly Archives: ноември 2010

Офис почистване


Почистване на офис в детайли.

Почистване на офис


Почистване на офис

Техника за почистване


Техника за почистване

Почистване на прозорци


Почистване на прозорци

Петна от сажди

Петната от сажди се задържат върху дрехите като малки чер­ни петънца от въглерод с примес от смолни вещества, които пре­ди почистване трябва обезателно да се обезмаслят.