Monthly Archives: април 2010

Почистване на петна от вазелин

Почистване на петна от вазелин

Тъканта се поставя върху подложка от филтърна или попивателна хартия, а петната се изтриват с тампон, напоен с бензин или друг органичен разтворител (бензол, тетрахлорметан и др.). След почистването им

Почистване на петна от вазелин

Петната от вазелин са мазни и промиват дълбоко в тъканта. Цветът им зависи от чистотата на вазелина.

Почистване на петна от тушове

Почистване на петна от тушове

Тъканта се поставя върху дъската за почистване и петното се напоява обилно чрез капене с бензинов сапун. Леко се натрива с върха на пръста, още веднъж се напоява с бензинов сапун и след това мястото се промива с тампон, напоен с

Почистване на петна от тушове

Почистване на петна от тушове

Петната от различни видове туш наподобяват петната от ма­стила. Те проникват дълбоко в тъканта, като се втвърдяват от съдържащите се в тях лепливи вещества.