Monthly Archives: декември 2009

Почистване на петна от сребърен нитрат (адски камък)

Почистване на петна ог сребърен нитрат

Сребърният  нитрат върху тъканите  образува  светлокафяв: петна, които впоследствие потъмняват и стават почти черни.

Почистване на петна от калиев перманганат

Почистване на петна от калиев перманганата.  Петната върху бели тъкани се почистват, като се потапят в затоплен до 25°С воден разтвор от калиев йодид (20 г калиев йо­дид в 100 см3 дестилирана вода) и се

Почистване на петна от калиев перманганат

Почистване на петна от калиев перманганат

Петната от разтвор на калиев перманганат са червеновиолетови, а с течение на времето стават кафяви, при което тъканта става грапава и изгубва първоначалния си блясък.

Петна от йод върху копринени тъкани

Петна от йод върху копринени тъкани

Замърсените места се поставят върху подложката и с тампон се намокрят с олеинова киселина. След 20—30 мин това се по­втаря,като течността се разтрива с пръст. След това петната се изтриват с тампон, напоен с бензин или хлороформ, при често сменяне на подложките. Накрая се

Почистване на петна от йодова тинктура върху памучни и вълнени тъкани

Почистване на петна от йодова тинктура върху памучни и вълнени тъкани

Замърсеното място от тъканта се поставя върху дъската за почистване и петната се навлажкяват с тампен, напоен в бензинов сапун или в олеинова киселина. След това се мскрят с хлороформ, докато подложката под тях остане съвършено чиста. Мокрите места се изтриват с тампон, напоен с бензин, посипват се с талк и се под­сушават.

В случай че след изчеткването на талка по тъканта останат жълтеникави следи, те се отстраняват с 12?о-ен разтвор ст на­триев тиосулфат (12 г натриев тиосулфат в 100 см3 вода) и се изплакват с топла вода. При нужда почистването се повтаря.