Monthly Archives: септември 2009

Почистване на петна от сладолед

Почистване на петна от сладоледПетната най-напред се обработват с тампон, напоен с хладък разтвор от неутрален сапун. Местата се

Получаване на сапун при домашни условия

За полу­чаване па сапун при домашни условия може да се из­ползува

Почистване на петна от пчелен мед

Почистване на петна от пчелен мед

Петната от пчелен мед са светложълти до кехлибарено ка­фяви. Почистват се с

Други начини за почистване на петна от шоколад

Други начини за почистване на петна от шоколад

а. Петната се навлажняват с тампон, напоен с лек бензин или друг обезмасляващ разтворител, обработват се с

Почистване на петна от шоколад (2 вариант)

Почистване на петна от шоколад

Замърсените места по тъканта се поставят върху дъската за почистване и се обработват с бензинов сапун, който се нанася на капки и се разтрива с пръст или с нокът в зависимост от вида и