Петната най-напред се обработват с тампон, напоен с хладък разтвор от неутрален сапун. Местата се

За полу­чаване па сапун при домашни условия може да се из­ползува

Петната от пчелен мед са светложълти до кехлибарено ка­фяви. Почистват се с

а. Петната се навлажняват с тампон, напоен с лек бензин или друг обезмасляващ разтворител, обработват се с

Замърсените места по тъканта се поставят върху дъската за почистване и се обработват с бензинов сапун, който се нанася на капки и се разтрива с пръст или с нокът в зависимост от вида и