Омазнени места по яките се почистват с

Петната от горчица са жълти до кафяви. Те се навлажняват най-напред с

Тези петна се почистват с лек бензин, бензол, тетрахлорметан или друг разтворител по начина за почистване на петна от безир и блажни бои.

Петна от блажни бои и безир върху цветни тъкани се почист­ват,

Петната върху вълнени и копринени тъкани се отстраняват,

Петната от майонеза се задържат по повърхността на тъканите под формата на корица, част от която може да се отстрани с тъп