Почистване на петна от сладолед

Почистване на петна от сладоледПетната най-напред се обработват с тампон, напоен с хладък разтвор от неутрален сапун. Местата се оставят за кратко време да се проветрят, после се натриват с гъба, напоена със смес от 10 см3 чист спирт и 10 г 1 %-ен амонячен разтвор, докато петната из­чезнат напълно. Краищата на почистените места се изтриват с гъба, попиват се със суха кърпа и се посипват с трици. При по­чистването на по-нежни цветни тъкани, преди да се употреби сместа от спирт и амонячен разтвор, трябва да се направи проба върху малко парченце (от подгъв) за устойчивостта на багрилата. В случай че амонячният разтвор ги обезцветява, може да се упо­треби 2 – 3%-ен разтвор от оцетна киселина (2 г оцетна кисели­на в 100 см3 дестилирана вода).

Вашият коментар