Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило (стари петна)

Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило

Стари    мастилени    петна се накисват в продъл­жение на 4—5 часа в топло прясно мляко и след това се търкат с тампон, потопен в прясно мляко, до пълното им почистване. След почистването тъканта трябва веднага да се изплакие с во­да и да се дообработи, както е описано на Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило.

Вашият коментар