Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило (стари петна)

Информационни, Мастило, Петна, Помогни си сам, Почистване, Почистете сами, Рецепти Add comments

Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило

Стари    мастилени    петна се накисват в продъл­жение на 4—5 часа в топло прясно мляко и след това се търкат с тампон, потопен в прясно мляко, до пълното им почистване. След почистването тъканта трябва веднага да се изплакие с во­да и да се дообработи, както е описано на Почистване на петна от синьо и синьочерно мастило.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход