Почистване на петна от лак за нокти

Почистване на петна от лак за нокти

Петната от лак за нокти върху всички видове тъкани (с изклю­чение на тъкани от ацетатна коприна) се почистват чрез неколко­кратно капване на ацетон или амилацетат и изтриване с тампон при често сменяне на подложката. След това мястото нa петното се почиства с тампон, напоен с бензин, и се посипва с талк. Тряб­ва да се обърне особено внимание нa краищата на петната. Пора­ди това след обработката с бензин и подсушаване с талк местата се доизсушават или на проветриво място, или чрез струя топъл въздух.


Преди да се пристъпи към почистване на петна от лак за нок­ти върху цветни тъкани, трябва да се провери дали багрилата са устойчиви на действието на ацетон или амилацетат.

Ако след отстраняването на петната върху тъканта останат следи, те се премахват или с разредена (1— 2%-на) оцетна киселина, или с 2%-ен амонячен разтвор, или чрез изпиране в зависимост от природата на багрилото (чрез опитване). Ако пет­ната съдържат алуминиев прах, той се отстранява чрез разтри­ване с глицерин и следващо изпиране.

Вашият коментар