Почистване на петна от лак за нокти

Козметични препарати, Лак за нокти, Петна, Помогни си сам, Почистване, Рецепти Add comments

Почистване на петна от лак за нокти

Петната от лак за нокти върху всички видове тъкани (с изклю­чение на тъкани от ацетатна коприна) се почистват чрез неколко­кратно капване на ацетон или амилацетат и изтриване с тампон при често сменяне на подложката. След това мястото нa петното се почиства с тампон, напоен с бензин, и се посипва с талк. Тряб­ва да се обърне особено внимание нa краищата на петната. Пора­ди това след обработката с бензин и подсушаване с талк местата се доизсушават или на проветриво място, или чрез струя топъл въздух.


Преди да се пристъпи към почистване на петна от лак за нок­ти върху цветни тъкани, трябва да се провери дали багрилата са устойчиви на действието на ацетон или амилацетат.

Ако след отстраняването на петната върху тъканта останат следи, те се премахват или с разредена (1— 2%-на) оцетна киселина, или с 2%-ен амонячен разтвор, или чрез изпиране в зависимост от природата на багрилото (чрез опитване). Ако пет­ната съдържат алуминиев прах, той се отстранява чрез разтри­ване с глицерин и следващо изпиране.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Вход