Почистване на петна от калиев перманганат

Почистване на петна от калиев перманганата.  Петната върху бели тъкани се почистват, като се потапят в затоплен до 25°С воден разтвор от калиев йодид (20 г калиев йо­дид в 100 см3 дестилирана вода) и се държат в него до пълното им обезцветяване. Почистените места се изплакват     няколко пъти със студена вода.

б.  Застарели кафяви петна от калиев перманганат най-напред се обработват по начина, описан в точка „а“, а след това тъканта с останалите по нея следи от петната се потапя и се   държи в продължение на 10 мин в 8%-ен разтвор от оцетна киселина и накрая се изплаква в 15%-ен разтзор от готварска сол.


Вашият коментар