Петна от йод върху копринени тъкани

Петна от йод върху копринени тъкани

Замърсените места се поставят върху подложката и с тампон се намокрят с олеинова киселина. След 20—30 мин това се по­втаря,като течността се разтрива с пръст. След това петната се изтриват с тампон, напоен с бензин или хлороформ, при често сменяне на подложките. Накрая се изтриват със сух тампон и се посипват с пшенични трици.

Следите, останали върху тъканта след отстраняването на три­ците, се навлажняват с тампон, напоен с 5%-ен разтвор от натриев тиосулфат (5 г тиосулфат в 100 см3 вода) и почистените места се промиват няколко пъти с чиста вода.

Стари, упорити петна от йод се отстраняват, като се намок­рят с 5%-ен разтвор от оловен двухлорид, след което веднага се промиват с вода. По-нататък се повтаря описаната по-горе про­цедура.

Ако това се окаже недостатъчно, петната се намокрят с 5%-ен разтвор от калиев йодид и веднага след това се промиват с раз­твор  от натриев тиосулфат.

Ако при почистването на петната се получи избелване на тъ­канта, тя се ретушира с маслени бои.

Петна от йод могат да се почистят и по следните начини:

а.  Петната се навлажняват с ацетон, почистват се с мека кър­па и след това се изпират с мека вода и сапун.

б.   Петната се почистват с тампон, напоен с 96% -ен спирт, след което почистените места се изпират грижливо с хладка во­да и сапун.

Вашият коментар